Düzenleme ve Bilimsel Değerlendirme Kurulu

Onursal Başkan
Prof. Dr. Nilgün Atakan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı

Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Gonca Elçin
Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Sempozyum Sekreteri
Prof. Dr. Sibel Ersoy Evans
Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi

Üyeler
Prof. Dr. Ayşen Karaduman
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı


Yar. Doç. Dr. Sibel Doğan
Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi


Doç. Dr. Esra Adışen
Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi


Prof. Dr. Pelin Koçyiğit
Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi


Doç. Dr. Müzeyyen Gönül
Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi


Prof. Dr. Murat Öztaş
Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi