Sempozyum Tarihi ve Yeri
22-26 Kasım 2017
Sheraton Kongre Merkezi Ankara

Sempozyum Dili
Sempozyumun dili Türkçe'dir. Yabancı konuşmacı oturumlarında simultane çeviri yapılacaktır.

Bildiri Başvuruları
Bildiri özetleri web sayfasından online olarak gönderilecektir.

Bildiri Ödülleri
Sözel Bildiri 1. Ödülü 2000 TL
Sözel Bildiri 2. Ödülü 1750 TL
Sözel Bildiri 3. Ödülü 1500 TL
Poster Bildiri 1. Ödülü 1500 TL
Poster Bildiri 2. Ödülü 1250 TL
Poster Bildiri 3. Ödülü 1000 TL
En İyi Olgu Poster Ödülü 1000 TL

Dr. Feriha Tat - Prof. Dr. A. Lütfü Tat Araştırma Ödülü
Araştırma ödülü son iki yıl içerisinde ISI -Web of Science kapsamında SCI, SCI-expanded tarafından taranan bilimsel dergilerde yayınlanmış, dermatolojiye katkıda bulunan araştırmalar arasından ödül jürisi tarafından seçilen bir araştırma veya araştırmalar dizisine verilecektir. Yurt dışında yapılmış çalışmalar, çalışmanın çatısını oluşturan araştırma yöntemlerinin yurt dışında gerçekleştirildiği çalışmalar ve daha önce başka bir ödül almış çalışmalar bu ödüle aday olamayacaklardır.

Araştırmaların 20 Ağustos 2017 tarihine kadar lutfutat2017@valor.com.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.

Araştırma ödülü miktarı: 3.000 TL

Kayıt ve Danışma
Kayıt ve danışma masaları Sheraton Kongre Merkezi‘nde 22-26 Kasım 2017 tarihlerinde 08:30 - 20:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

Sempozyum Yaka Kartı
Sempozyuma katılan tüm katılımcılarımıza yaka kartı dağıtılacaktır.

Sempozyum Katılım Belgesi
Tüm katılımcılara sempozyum sonunda ’’Katılım Belgesi’’ verilecektir.

Kredilendirme

Sempozyum, Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Önemli Tarihler
Erken Kayıt Tarihi : 1 Mayıs 2017
Bildiri Son Gönderim Tarihi : 1 Ekim 2017, 23:59